Loading...
Etusivu 2017-10-18T16:12:32+00:00

TULKKAUS
KOPONEN

Olen Jyväskylässä asuva viittomakielen tulkki Nina Poikolainen ja työskentelen omassa yrityksessäni, Tulkkaus Koposessa. Viittomakielentulkiksi (AMK) valmistuin Turusta vuonna 2003. Vuonna 2018 alkavalla toimikaudella olen Kelan palveluntuottaja Keskisellä välitysalueella, lähinnä vanhan Keski-Suomen läänin kunnissa.

Olen suorittanut kuulonäkövammaisille tulkkaamisen opinnot 2015 ja Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n järjestämän kuvailutulkkikoulutuksen vuonna 2007. Lisäksi tulkkaan suomalaisen viittomakielen ja puhutun englanninkielen välillä (vaativa taso).

Ota yhteyttä

OTA YHTEYTTÄ

Asiakasryhmiäni ovat kuurot, huonokuuloiset ja kuurosokeat.

Hallitsen seuraavat tulkkausmenetelmät:

  • Suomalainen viittomakieli
  • Viitottu puhe
  • Taktiili viittomakieli
  • Puheen toisto
  • Opastus
  • Kuvailu
  • Sosiaaliset pikaviestit
  • Puhuttu englanninkieli, vaativa taso

YHTEYSTIEDOT:

Viittomakielentulkki Nina Poikolainen

Sähköpostiosoite: nina@tulkkauskoponen.fi
Puhelin: 050 442 8010

Alkuun